Spoed Openingstijden Afspraak maken Dierenartsen 050 - 501 55 00

Privacyverklaring in het kader van de AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming (versie april 2018).

Gegevens van Diergeneeskundig Centrum Hopmans B.V.:

DC Hopmans                                           DC Hopmans 
Vlasveen 9                                              De Verbetering 8
9301 PS Roden                                        9744 DZ Hoogkerk

050-5015500
info@dchopmans.nl

Door de website te bezoeken geeft u toestemming om uw gegevens te verwerken.Z
Zie ook de privacy- en Voorwaarden  en onze cookie notice

Persoonsgegevens die worden verwerkt

DC Hopmans werkt in de Cloud met een praktijk management systeem van Idexx-Animana waarvan de AWS servers in Duitsland staan.

DC Hopmans kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DC Hopmans, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DC Hopmans verstrekt.

DC Hopmans kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw emailadres
 • Uw IP-adres

In het kader van financiële afwikkeling kunnen wij om aanvullende persoongegevens vragen. 

 

Waarom DC Hopmans gegevens nodig heeft

DC Hopmans verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de behandelrelatie (eigenaar – dier patiënt) om telefonisch contact met u op te kunnen nemen. Dit kan ook per e-mail of per post zijn. 


Mail verkeer vanuit DC Hopmans

DC Hopmans stuurt mailing naar diereigenaren waarin huisdier gerelateerde informatie wordt gegeven of waarin wij u en/of uw dier uitnodigen voor b.v. een controle, een gezondheidscheck of een vaccinatie.
Tevens mailen wij uitnodigingen voor informatieve bijeenkomsten met een huisdier gerelateerd onderwerp.
Eigenaren bieden wij de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor deze mailingen.

 

Hoe lang DC Hopmans gegevens bewaard

In het kader van een professionele diergeneeskundige behandelrelatie zal DC Hopmans zowel de gegevens van uw huisdier, als van u moeten archiveren. DC Hopmans moet u kunnen bereiken om bijvoorbeeld, te overleggen over een (opgenomen) patiënt, een nota voor geleverde diensten te kunnen sturen, een behandelhistorie beschikbaar te hebben. Deze gegevens zijn noodzakelijk aangezien u van DC Hopmans mag verwachten, dat wij alle, voor uw dier relevante informatie hebben vastgelegd en deze informatie te allen tijden, maar wel binnen het redelijke, direct beschikbaar hebben.

DC Hopmans is in het kader van wet- en regelgeving verplicht om een volledig dossier beschikbaar te hebben o.a. voor het Veterinair Tuchtcollege, de Stralingsbeschermingswet (onderdeel van de Kernenergiewet die gaat over het gebruik van röntgenapparatuur), alsmede voor de belastingdienst.

Voor het Veterinair Tuchtcollege is er (2018) geen maximumtermijn in de Wet Dieren vastgelegd, hetgeen betekend dat wij uw dossier 'voor altijd' moeten bewaren. Ook al is uw dier inmiddels overleden.

Daarnaast kunnen uw diergegevens gebruikt worden voor data analyse, zoals bijvoorbeeld het monitoren van complicaties, eindresultaten van behandelingen. Dit analyseren van data zal altijd geanonimiseerd gebeuren, waarbij de gegevens noch naar u, noch naar uw dier te herleiden zullen zijn. Het gaat dan ook uitdrukkelijk om wetenschappelijke (niet- commerciële) doeleinden.

 

Delen met anderen

DC Hopmans verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van het behandelplan van uw dier of om te voldoen aan wettelijke verplichting. Te denken valt aan o.a.:

 • Extern te beoordelen beeldvorming (bv. Raad van Beheer)
 • Laboratorium onderzoeken
 • MRI/CT scan
 • Informeren van de verwijzend dierenarts (uw eigen dierenarts)
 • Doorsturen naar een verwijskliniek

 

In kaart brengen website bezoek

Op de website van DC Hopmans worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DC Hopmans gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

 

Google Analytics

DC Hopmans maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van DC Hopmans bij Google zoekresultaatpagina's zijn. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan DC Hopmans te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DC Hopmans heeft hier geen invloed op. 

DC Hopmans heeft Google geen toestemming gegeven om via DC Hopmans verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

 

Data buiten de EU

Wij maken gebruik van enkele diensten waarvan de computer servers buiten de EU staan.

Dit geldt voor (2018):

 • Vetstoria- UK: online afspraken maken
 • Dropbox: archiveren van niet eigenaar en patiënt gebonden informatie

 • Google: voor het hosten van onze emailadressen dchopmans.nl

 • Microsoft: Office365

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderering van uw persoonsgegevens sturen naar info@dchopmans.nl. DC Hopmans zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

Beveiligen

DC Hopmans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DC Hopmans maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DC Hopmans verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met DC Hopmans info@dchopmans.nl.

De verwerkingsverantwoordelijke bij DC Hopmans is (2018): Drs. J.P.M. Hopmans, dierenarts.

www.dchopmans.nl is een website van DC Hopmans. DC Hopmans is als volgt te bereiken:

 

Postadres:
Vlasveen 9   
9301 PS Roden   

 

Vestiging adres:
Vlasveen 9                                              De Verbetering 8
9301 PS Roden                                        9744 DZ Hoogkerk

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 50140515.
BTW nummer: NL822577549B01

 

Telefoon:
050-5015500

 

E-mailadres: 
info@dchopmans.nl

 

 

 

 

Online afspraak maken

Voor spoed zijn wij telefonisch bereikbaar op 06 - 54 79 37 01