Spoed Openingstijden Afspraak maken Dierenartsen 050 - 501 55 00

Klachtenformulier

Wij vinden het belangrijk dat diereigenaren tevreden zijn en daarom willen we de kwaliteit van onze dienstverlening zo optimaal mogelijk houden. Waar gewerkt wordt kunnen fouten gemaakt worden en misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of een ander aspect van onze organisatie, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dit zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij serieus en waar wenselijk zoeken wij met u naar een passende oplossing.

Verloop procedure

Na ontvangst van uw klachtenformulier zal uw klacht zo spoedig mogelijk behandeld worden, uiterlijk binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging van uw klacht.

Het streven is om met u binnen 10 werkdagen een afspraak te maken, zodat we de klacht met u en de betrokkenen kunnen behandelen. Dit met als doel om tot een bevredigende oplossing te komen. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Mocht de afhandeling voor u niet het gewenste resultaat geven, dan wijzen wij u op de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij de tuchtcommissie voor dierenartsen. Voor meer informatie kunt u kijken op de volgende website: Agro. 

Online afspraak maken

Voor spoed zijn wij telefonisch bereikbaar op 06 - 54 79 37 01